Upamiętnienie Podziemnego Archiwum Getta Warszawskiego 
Warszawa, Nowolipki 28

︎ Upamiętnienie Archiwum Ringelbluma - YouTube


Kostka ze szkła konstrukcyjnego spoczywa na szklanej pokrywie, zamykającej otwór w suficie
komory. Komora wykonana jest z betonu architektonicznego. Jej wnętrze ma symbolizować piwnicę, pod podłogą której złożone zostały pojemniki z Archiwum, a nowoczesny materiał nie przywołuje
błędnego poczucia, że mamy do czynienia z oryginalną, historyczną przestrzenią. Szklana pokrywa pozwala bezpiecznie zajrzeć do wnętrza komory, przytrzymuje kostkę i sprawia wrażenie jej podnoszenia na osi utworzonej przez ciemny otwór w podłodze - od komory do światła dziennego.
Kostka jest również miejscem, w którym umieszczono kopię testamentu Dawida Grabera
— materialny artefakt symbolizujący wszystkie dokumenty - maszynopisy, ulotki lub plakaty, 
zachowane w Podziemnym Archiwum.

W związku z tym, że żadna inna forma nie może konkurować z jasnym, szklanym sześcianem wznoszącym się powyżej gruntu, tekst pamiątkowy umieszczony jest na granitowych płytach, których rytm prowadzi zwiedzających w kierunku upamiętnienia.