Prototyp modułowego, tymczasowego ogrodzenia opuszczonych cmentarzy żydowskich
propozycja dla Komisji Rabinicznej do Spraw Cmentarzy


Koncepcja modułowego ogrodzenia cmentarza

Ogrodzenie w postaci uchylnych żaluzji pionowych jest odpowiedzią na wrodzoną sprzeczność w zadaniu projektowym – konieczność wydzielenia i zabezpieczenia wyznaczonej przestrzeni, przy jednoczesnym zapewnieniu pełnego wizualnego dostępu do niej. Efekt przezroczystości zapewnia całkowite otwarcie jednego z elementów modułu ogrodzeniowego oraz perforację pozostałych. Stopień „otwartości” bariery jest zmieny, wręcz interaktywny – zależy zarówno od miejsca, z którego jest obserwowana, jak i kąt wybrany przez wykonawcę, pod którym umieszczone są elementy modułu. Oprócz przejrzystości cechą decydującą o charakterze systemu jest jego modułowość i prostota wykonania, zarówno poszczególnych elementów, jak i całego ogrodzenia. Ta konstrukcja oparta jest na hakach i kotwach i nie wymaga dużej ingerencji w grunt. Ogrodzenie jest więc tanie i szybkie w budowie. Oprócz wyżej wymienionych cech system posiada widoczne walory artystyczne. Atrakcyjny sam w sobie ornament perforacji pozwala również na wprowadzenie elementów symbolicznych. Pionowy charakter elementów ogrodzenia może budzić skojarzenia z szeregiem uchylonych drzwi, czyli z „wielkim porządkiem” zakorzenionym w judeochrześcijańskiej tradycji architektonicznej – harmonijny rytm kolumn lub pylonów zapowiadających granicę przestrzeni sakralnej. Zatem, przy zachowaniu zaleceń prostoty konstrukcji i użytych materiałów, proponowana koncepcja ogrodzenia modułowego spełnia niezbędne wymogi estetyczne i symboliczne w zgodzie z rangą miejsc, dla których została zaprojektowana.