Wystawa czasowa w Muzeum Miasta Gdyni


Koncepcja wystawy

Głównym celem projektantów było podkreślenie i uczytelnienie kompozycji wystawy, na którą składa się 5 galerii, poświęconych różnym okresom dziejów Gdyni i w wchodzących w jej skład miejscowości. Centralnym elementem każdej galerii jest umieszczona na postumencie makieta architektoniczna związanej z nią protestanckiej świątyni, od której, w kierunku ścianek ekspozycyjnych, wiedzie pas w odmiennym kolorze. Kolor ten występuje w innych elementach scenografii – na ściance z tekstem wprowadzającym i na glifach wnęk ekspozycyjnych – oraz, za pomocą linii na podłodze, wyznacza przestrzeń każdej galerii, cały czas informując zwiedzającego, jaką część wystawy aktualnie zwiedza.