Ekspozycja stała Ksiąznicy Profesora Gerarda Labudy w WejherowieKim są Kaszubi? Gdzie leży stolica Kaszub? Co stanowi o tożsamości Kaszubów? Jakimi językami się posługują? I… kim dla Kaszub był Gerard Labuda? Na wszystkie te pytania odpowiada wystawa stała. Jeśli księgozbiór i archiwum to „serce” Książnicy, wystawa stała jest z pewnością jej „mózgiem”.

Znajdująca się na I piętrze wystawa historyczna opowiada symultanicznie dzieje Kaszub oraz drogę Gerarda Labudy prowadzącą go do podjęcia decyzji o spisaniu ich wewnętrznej, regionalnej perspektywy. Wydarzenia historyczne, znane z historii Polski i świata, pokazywane są tutaj w dwóch ujęciach: ujęciu ogólnym – zewnętrznym, ale również w ujęciu kaszubskim. W ten sposób pokazano jaki wpływ na Kaszuby miały różne wydarzenia zewnętrzne. Skupienie na perspektywie lokalnej podkreślone jest poprzez użycie języka kaszubskiego jako języka wiodącego wystawy.

Wystawa otrzymała wyróżnienie w konkursie: